There are no translations available.

  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • prowadzenie ksiąg podatkowych,
  • sporządzanie ewidencji ryczałtowych,
  • sporządzanie ewidencji do celów obliczania podatku VAT,
  • rozliczanie transakcji wewnątrz - unijnych,
  • obsługa kadrowa i płacowa,
  • przygotowywanie rozliczeń dla ZUS,
  • przygotowywanie bilansów,
  • sporządzanie rachunku zysków i strat.