• dotacje, dofinansowania, w tym:
  • dobór programów pomocowych
  • sporządzanie wniosków
  • dokonywanie rozliczeń
 • współpraca z bankami w zakresie finansowania inwestycji,
 • współpraca z biegłymi rewidentami, radcami prawnymi oraz adwokatami,
 • obsługa spółek z o. o. :
  • obsługa walnych zgromadzeń wspólników,
  • przygotowywanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • przygotowywanie dokumentacji dla spółek cywilnych i spółek jawnych w tym:
  • umowy spółek, rejestracja działalności
  • dobór form opodatkowania,
  • przekształcenia spółek, zmiany wspólników;
  • analiza zawieranych umów cywilnoprawnych;
  • sporządzanie analiz ekonomicznych , biznesplanów;
  • przygotowywanie pełnej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego (zarówno rejestracyjnej jak i aktualizacyjnej);
 • optymalizacja podatkowa;
 • pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej- krok po kroku.
 • szkolenia w zakresie rachunkowości, podatków, obsługi oprogramowania księgowego.